کاربر مهمان دوشنبه 01 ارديبهشت 1393
نام
نام خانوادگی
شماره عضویت
شماره پروانه
رشته کارشناسی
وضعیت کارشناس
حوزه کارشناسی
    تا      سال شروع کارشناسی از
  

در صورتی که جستجو با استفاده از نام و یا نام خانوادگی و یا شماره عضویت و یا شماره پروانه انجام شود نتیجه جستجو بدون توجه به سایر گزینه ها نمایش داده می شود. اگر در نام خانوادگی "محمدی " وارد گردد . همه کارشناسانی را که در نام خانوادگی آنها محمدی وجود دارد نمایش داده می شود و گزینه های دیگر در آن موثر نیست .حال اگر گزینه های نام و نام خانوادگی و شماره پروانه و شماره عضویت را وارد ننماییم و گزینه های دیگر مانند رشته کارشناسی و سال شروع کارشناسی و حوزه کارشناسی را وارد نماییم جستجو بر  اساس موارد وارد شده انجام می گیرد.
Skip Navigation Links
 
 

     
آيا رمز عبور خور را فراموش کرده ايد ؟
شماره عضويت خود را وارد کنيد نا رمز عبورتان به   ايميل شما ارسال شود

     
 
Dell Computer
آمار سایت