• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

  • اخبار
  • آموزشی
  • تبریک و تسلیت
جدول زمانبندی کمیسیون صلاحیت های علمی وفنی
جدول زمانبندی کمیسیون صلاحیت های علمی و فنی
نطام نامه آموزش شورای عالی

نظام نامه آموزشی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری


کلاس های آموزشی
تمامی کلاس های آموزشی کانون به بعد از انتخابات هیات مدیره موکول گردید.

قوانین و مقررات