• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟نامه ریاست کانون در مورد تمدید اعتبار پروانه کارشناسان

 

 

 

بسمه تعالی

همکار محترم عضو کانون

از آنجایئکه مدت اعتبار پروانه کارشناسی جنابعالی از اول فروردین ماه سال 1395منقضی خواهد گردید و به موجب بند 10 از ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد از زمره تخلفات انتظامی بوده و مجازات آن به موجب ردیف های 5 و 6 از بند "ب" ماده 26 بسته به مورد از یک تا سه سال و یا محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی می باشد ، شایسته است نسبت به تمدید پروانه کارشناسی خود قبل از پایان سال 1394 اقدام فرمائید .

هیات مدیره کانون کارشناسان با توجه به اهمیت موضوع انجام مراحل تمدید اعتبار پروانه های کارشناسی رابرای مدت 2 سال( از 1/1/95 لغایت 29/12/96 ) به شرح زیر برنامه ریزی نموده و اعلام میدارد :

1-درخواست تمدید پروانه از طریق پرتال کانون توسط کارشناس (حداکثر تا تاریخ 20/11/94)

یاد آوری 1 : قسمت تکثیر کانون آمادگی انجام درخواست های همکاران را دارد .

2- اخذ برگه تسویه حساب مالیاتی مربوط به سال های 1392 توسط شخص کارشناس از اداره مالیاتی و تحویل حضوری به امور کارشناسان .

3- انجام بررسی های لازم توسط امور کارشناسان و ارسال فرم درخواست تایید شده به امور مالی از طریق پرتال کانون .

4- مراجعه حضوری کارشناس به امور مالی جهت پرداخت :

الف) مبلغ 6,000,000  ریال هزینه نقش تمبر 2 ساله به حساب خزانه دولت (براساس قانون)

ب) مبلغ 2,000,000  ریال بابت حق عضویت 2 ساله کانون (براساس مصوبه شورایعالی و مجمع عمومی)

5- تایید تسویه حساب توسط امور مالی و ارسال آن از طریق پرتال به امور کارشناسان

6- تحویل حضوری پروانه کارشناسی توسط کارشناس به امور کارشناسان در قبال دریافت رسید .

7- طی مراحل لازم جهت تمدید پروانه توسط هیات مدیره تا مرحله نقش تمبر

8-تحویل پروانه تمدید شده به کارشناس بهمراه کارت جدید در قبال دریافت کارت قدیم کارشناسی

یادآوری 2 : انجام مرحله وصول هزینه مربوط به  نقش تمبر و انجام نقش تمبر در دادگستری اصفهان توسط کانون در صورتی انجام می پذیرد که درخواست تمدید پروانه در سیستم پرتال کانون تا تاریخ 20/11/94 ثبت شده و ترتیب پرداخت هزینه ها با امور مالی انجام پذیرفته باشد ، بدیهی است پس از تاریخ 21/11/94 پرداخت هزینه نقش تمبر و انجام آن توسط شخص کارشناس با مراجعه به دادگستری کل انجام خواهد پذیرفت و کانون در این مورد با توجه به مهلت باقیمانده تا پایان سال اقدامی نخواهد نمود و مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

9- آماده شدن پروانه از طریق پیام کوتاه به اطلاع کارشناس خواهد رسید .

یادآوری 3: همکاران محترم می توانند پیشرفت مراحل انجام کار را در سیستم پرتال کانون تعقیب نمایند .

 

 
 

با احترام - داریوش سرور

رئیس هیأت مدیره