• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟برنامه برگزاری کلاس های آموزشی، پیش نیاز شرکت در آزمون اعطای صلاحیت رشته راه و ساختمان و شرایط شرکت در آزمون اعطای صلاحیت های رشته راه و ساختمان

برنامه برگزاری کلاس های آموزشی، پیش نیاز شرکت در آزمون اعطای صلاحیت رشته راه و ساختمان

شرایط شرکت در آزمون اعطای صلاحیت های رشته راه و ساختمان

 
* گذشت حداقل 10 ماه از اخذ آخرین صلاحیت درخواستی
 
* ثبت درخواست اخذ صلاحیت در پرتال کانون (http://portal.kkrdi.ir) و در صورت نیاز هماهنگی با واحد امورکارشناسان
 
* شرکت در تمامی جلسات نشست های آموزشی مربوط به صلاحیت مورد درخواست در یک سال گذشته.
 
تبصره _ در صورت عدم قبولی در آزمون دوره های قبل، شرکت در نشست آموزشی فعلی الزامی است.
 
* حد نصاب قبولی در آزمون 16 می باشد.
 
تبصره 1 _ کارشناسانی که در آزمون اعطای صلاحیت حائز نمره بین 14 تا 16 شوند، پس از گذراندن دوره آموزش تکمیلی، مجاز به اخذ صلاحیت خواهند بود.
 
تبصره 2 _ حضور افرادی که در آزمون اسفندماه 1396 (صلاحیت های الف 9 و الف 10)، حائز نمره بین 14 تا 16 شده اند، در تمام جلسات نشست آموزشی مربوطه، الزامی است.
 
 
 
    واحد آموزش