• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟خلاصه مصوبات و صورت جلسات دومین تا پنجمین جلسه هیئت مدیره کانون از تاریخ 97/07/09 لغایت 97/07/30

1-در خصوص بررسی شکایات واصله از همکاران محترم  کارشناس 20 مورد شکایت رسیدگی شده در کمیسیون رسیدگی به شکایات مطرح و هیات مدیره از این تعداد، 17 مورد اعتقادی به تعقیب نداشته و 3 مورد جهت بررسی بیشتر به دادستانی کانون ارجاع گردید.

2- در خصوص تقاضای همکاران بعنوان مهمان در کانون های دیگر و یا از کانون های دیگر به کانون اصفهان، 5 مورد بررسی و مقرر گردید اقدامات لازم صورت پذیرد.

3- در خصوص انتقال بین حوزه ای سه مورد بررسی و با توجه به نظام نامه نقل و انتقالات  شورای عالی اقدام گردید.

4- در خصوص  محدودیت های جغرافیایی همکاران محترم با توجه به نظر پزشک معتمد کانون، 7 مورد بررسی و دستور اقدام صادر شد.

5-افزایش صلاحیتهای 27  نفر از همکاران کارشناس با توجه به اعلام نظر کمیسیون های مشورتی صلاحیتهای علمی و فنی  در رشته های مختلف مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در پروانه های نامبردگان درج گردد.

6- در خصوص درخواست مرخصی یک نفر از همکاران بعلت بیماری و عدم توانایی انجام کارشناسی تا اخر سال 97 موافقت گردید  و یک نفر از همکاران رشته ثبت بدلیل مشغله کاری با توجه به کثرت ارجاع پرونده های ثبتی در کانون و محاکم دادگستری با درخواست ایشان موافقت نگردید.

7- مقرر گردید مسئول حراست کانون آقای سید محمد روحانی کماکان در سمت حراست کانون و دیگر مسئولیتهای خود ادامه همکاری دهند.

8- در خصوص اطلاع رسانی مصوبات شورای عالی و هیات مدیره مقرر گردید کلیات مصوبات اطلاع رسانی گردد.

9- در خصوص مشاوره با ارباب رجوع  و غیره مقرر گردید با اطلاع رسانی به کارشناسان محترم  و کسب نظر از آنها در صورت آمادگی به صورت رایگان پس از تایید و تصویب در هیات مدیره در روزهای مشخص به عنوان مشاور همکاری نمایند .

10- در مورد مشاورین هیات مدیره در گروهای یازده گانه  که قبلاً به نام هیات رئیسه مطرح بودند، مقرر گردید با ارسال نظام نامه ها  جهت هیات های مشاورین و کسب  نظر آنها و بررسی مجدد در هیات مدیره پس از تایید و تصویب چگونگی اجرا و انتخاب هیات رئیسه گروههای یازده گانه انجام پذیرد.

11- در مورد دیدار با ریاست محترم  دادگستری استان اصفهان و دیگر مقامات قضایی و اداری استان و روسای دادگستری های استان اصفهان مقرر شد ریاست محترم هیات مدیره با مذاکره لازم برنامه ریزی نمایند.

12- در خصوص اجرای تبصره یک ماده 8 نظام نامه مالی کانون مقرر گردید  آقای مهندس حسن صلواتی در غیاب مسئول امور مالی انجام وظیفه نمایند.

13 –درخصوص نظام پیشنهادات که دراتاق فکر کانون تصویب گردیده، مقرر گردید پس از انتخابات  هیات رئیسه ها، از طریق آنان اطلاعات لازم کسب و پس از تشکیل جلسه با روسای هیات رئیسه ها بررسی و چنانچه لازم بود به تصویب شورای عالی رسانده و یا تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود.

14- درمورد طرح جامع انفورماتیک با توجه به توضیحات آقای مهندس حسن صلواتی مقرر گردید  آقای مهندس حسن صلواتی و آقای تیمسار خوروش و هیاتی متشکل از کارشناسان منتخب انفورماتیک کانون طرح را بررسی و جهت تایید و تصویب و اجرا به هیات مدیره ارائه نمایند.

15- نامه بشماره 00/580/ک مورخ 1397/07/07 امور کارشناسان و صدور پروانه مطرح و در مورد جابجائی حوزه قضائی دولت آباد به حوزه قضائی برخوار بعلت اینکه در سامانه دادگستری بنام حوزه قضائی برخوار است مطرح گردید و لذا با حذف حوزه قضائی دولت آباد و مرقوم داشتن حوزه قضائی برخوار در سامانه کانون موافقت گردید.

16- برنامه جلسات هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان مطرح و مقرر گردید به کلیه اعضاء هیأت مدیره (اصلی و علی البدل) و بازرسین کتباً اعلام گردد و جهت اطلاع کلیه کارشناسان در تابلو اعلانات نصب گردد .

17- نامه های تحیت آقای سقراط نظمی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان قرائت و مقرر شد تشکر کلی گردد .

18- نامه شماره 184448/3/15/2/94 مورخ 97/7/16 مدیر کل اداره کل اموال و املاک استان اصفهان و چهارمحال بختیاری بعنوان  ریاست هیات مدیره درمورد دعوت به همکاری کارشناسان رسمی دادگستری که به پیوست آن روزنامه های کیمیای وطن و روزنامه زاینده رود مورخ 12و 97/7/14 بعنوان نمونه ارسال گردیده  بود مطرح و مقررگردید  ریاست  کانون طی نامه ای جهت انجام کارشناسی های مورد درخواست آن مدیریت اعلام آمادگی  نمایند.

19- نامه شماره 1038/الف مورخ 1397/7/21 خدمات تاسیساتی  و عمران تندر طلایی بختیاری به  شماره ثبت 1215 بعنوان ریاست  کانون  جهت  بازدید از آن شرکت به اطلاع حاضرین در جلسه رسید،  مقرر گردید  علاقمندان اعلام آمادگی خود را به آقای  سقائی اعلام تا در صورت هماهنگی، ترتیب  بازدید داده شود.

20-در خصوص اخذ پایان کار ساختمان کانون با توجه به اعلام بدهی  حدود 640 میلیون تومان توسط شهرداری منطقه 4 و با توجه به پیگیری های مستمر و بررسی های انجام شده مقرر شد هر مبلغی که آقای مهندس صمصام شریعت اعلام فرمودند توسط کانون پرداخت شود.

21- مقرر گردید هیاتی متشکل آقایان مهندس جعفری، مهندس حسن صلواتی، مهندس معمارفر  و تیمسار خوروش  به محوریت آقای عبداله جعفری تا جلسه آینده در مورد نظام نامه انتخاب هیات رئیسه ها یا مشاورین گروهها  بررسی  و نتیجه  را در جلسه آینده برای انتخاب  گروه ها ارائه تا تصمیمات  لازم گرفته شود.