• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟خلاصه مصوبات جلسات نهم تا یازدهم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در آذرماه 1397

خلاصه مصوبات جلسات نهم تا یازدهم  هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان  اصفهان در آذر ماه 1397

1-از هشت فقره شکایت اشخاص حقیقی که در کمیسون بررسی شکایات رسیدگی شده بود هیات مدیره در مورد 7 فقره نظر تعقیب انتظامی نداشته و یک فقره جهت بررسی بیشتر به دادستان محترم انتظامی ارجاع شد.

2- در خصوص درخواست انتقال از کانون های دیگر بصورت مهمان یا قطعی پنج مورد بررسی و مقرر شد اقدامات لازم انجام شود.

3- درخصوص درخواست انتقال یکی از همکاران کارشناس به تهران مقرر شد مکاتبات لازم با کانون تهران نسبت به انتقال موقت ایشان برای انجام و خلاصه پرونده نامبرده به کانون تهران ارسال و پس از دریافت نظر کانون تهران اقدامات بعدی انجام پذیرد.

4- محدودیت های چهارنفر از همکاران محترم با توجه به نامه های دکتر معتمد کانون بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

5-نامه شماره 2025/1/20922 مورخ 1397/08/26 فرمانداری اصفهان به پیوست نامه شماره20/1/73970 مورخ 1397/08/26 استانداری اصفهان مطرح و با توجه به موضوع ابلاغ آقای حیدر قاسمی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان می باشد مقرر گردید فتوکپی جهت اطلاع اعضاء جلسه تقدیم و اصل در پرونده مربوطه بایگانی گردد.

 6- نمونه برگ رای انتخابات هیات رئیسه ها با توجه به تعداد آنها برای هرگروه با رنگ های مختلف به تصویب رسید.

7- فصلنامه پیام کارشناس از کانون قزوین و دیدگاه کارشناس از کانون فارس ملاحظه و مقرر شد نظرات اعضاء به ریاست کانون اعلام گردد.

8- در مورد ملاحظه پرونده های شکایات و آنچه باید به اطلاع اعضاء و هیأت مدیره رسیده شود مقرر گردید حدود یک ساعت قبل جلسه روز های دوشنبه (جلسه هیأت مدیره) در اطاق هیأت مدیره حضور بهمرسانند و مطالعه فرمایند.

 9- در خصوص نامه ها و درخواستهای متعدد همکاران محترم رشته ثبت در خصوص مشکلات این رشته مقرر گردید.جلسه ای با حضور کلیه همکاران رشته ثبت و آقایان صلواتی و جعفری بعنوان نمایندگان هیات مدیره تشکیل و گزارش جلسه جهت تصمیم شایسته ارائه شود.

10- نامه شماره ک/659/00 مورخ 1397/09/12 امور کارشناسان و صدور پروانه در مورد اسامی کاندیدا های هیأت رئیسه گروهها به پیوست اسامی آنها مطرح و نظریه دفتر حراست و امور کارشناسان اعلام شده است مقرر شد کلیه نامبردگانی که با دستورالعمل تطابق ندارند حذف و مابقی اسامی مورد نظر باطلاع کارشناسان رسانیده شود.

11-نامه شماره 16/ د مورخ1397/09/07 دادستان انتظامی کانون آقای مهندس میرمیران در مورد معرفی دادیاران اعلام و مقرر گردید هیأت مدیره تا جلسه آینده مطالعه و نظر خود را در جلسه آینده بیان و تصمیمات لازم اتخاذ گردد ضمناً آقایان حسن صلواتی و تیمسار شکراله خوروش و دادستان نیز نظر خود را بیان دارند.

12-نامه شماره ﻫ/352 مورخ 1397/09/10 هیات رئیسه گروه 4 (حسابداری و حسابرسی) مطرح و مقرر گردید طبق ماده 15 صورت جلسه ششمین جلسه هیات مدیره در صورت لزوم اقدام نمایند.

13- در خصوص هزینه تمدید پروانه کارشناسانی که بعلل مختلف سالیان گذشته تمدید پروانه ننمودند مقرر شد طی نامه کتبی از شورای عالی استعلام شود.

14-مقرر گردید کلیه اعضاء هیات مدیره در روز شنبه مورخ 1397/09/17  رأس ساعت 13/30 در محل کانون در اطاق رئیس هیأت مدیره حضور بهمرسانند تا پس از هماهنگی و اطلاع از نکات مربوط به انتخابات و غیرو در جلسه انتخابات گروههای 3 و 6 حضور بهمرسانیم.

15-با توجه به نامه شماره 753/ک مورخ 1397/09/18 امور کارشناسان  افزایش صلاحیت  19 نفر از کارشناسان محترم تصویب و مقرر شد در پروانه آنان درج شود.

16- در مورد اعلام نتایج اعضاء منتخب هیأت رئیسه گروههای یازده گانه مقرر گردید در پایان هرجلسه توسط رئیس جلسه اعلام و ظرف سه روز برای اعتراضات مورد تأئید است (از زمان برگزاری انتخابات)

17- موضوع واریز حق الزحمه ماهیانه کارشناسان کانون بجای واریز به حساب بانک سپه و واریز آن به حساب مفتوحی در بانک قرض الحسنه رسالت مطرح و پس از بحث و بررسی مفصل مقرر گردید کارشناسانیکه تقاضای کتبی خود را مبنی بر این انتقال به روابط عمومی تسلیم نموده اند و یادر آینده تسلیم خواهندنمود از ماه جاری توسط امور مالی کانون اقدام گردد در ضمن اگر افرادی از کارشناسانی که تقاضای قبلی ارائه نموده اند ولیکن منصرف گردیده اند مقرر گردید از طریق اطلاع رسانی روابط عمومی نسبت به استرداد و تقاضای قبلی اقدام فرمایند و کماکان واریز حق الزحمه آنها به حساب بانک سپه واریز خواهد شد.

18- در مورد برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با توجه به افزایش بودجه مصوب سال 97 در برخی از موارد مقرر گردید ضمن صرفه جوئی تا آخر سال نسبت به اصلاحیه بودجه در صورت لزوم بهمراه تهیه بودجه سال 1398 اقدام لازم معمول گردد.

19- در مورد امتیازبندی سیستم ارجاع کارشناسی مقرر گردید از طریق فراخوان عمومی جهت اطلاع کارشناسان عضو از طریق پیامک توسط روابط عمومی اقدام گردد با مدیریت رئیس کانون

20- در مورد بررسی اختیارات و وظائف هماهنگ کننده هیأت کارشناسی پس از بحث و بررسی مقرر گردید با محوریت آقای مهندس عبداله جعفری از طریق  بازنگری در شرح وظائف قبلی و تبادل نظر با هماهنگ کننده ها و هیأت رئیسه های گروههای یازده گانه اقدام لازم معمول دارد.

21- در رابطه با دریافت پایان کار ساختمان کانون و با توجه به ارسال نامه جهت ریاست محترم شورای اسلامی شهر اصفهان مقرر گردید آقای مهندس حسن صلواتی با همکاری آقای مهندس سیدجمال الدین صمصام شریعت پیگیری و هرچه زودتر ظرف یکماه گزارش اقدامات خود را به هیأت مدیره ارائه فرمایند.

22- نامه مورخ97/09/22 آقای کمال بهدادمهر در مورد دعوت نامه شماره 1497/97/3 مورخ 1397/09/15 جهت شرکت در جلسه فوق العاده هیأت مدیره مجموعه اداری امیرکبیر در روز چهارشنبه مورخ 21/09/97 که آقای کمال بهدادمهر باتفاق آقای مهندس سالمی در جلسه شرکت و گزارش مورخ 1397/09/22 نامبرده باطلاع اعضاء هیأت مدیره محترم رسانیده شد مقرر گردید آقای بهدادمهر برطبق تصمیمات متخذه اقدام لازم معمول دارند.

23- نامه مورخ 1397/09/14 آقای کمال بهدادمهر در مورد تقاضای افزایش تنخواه گردان مطرح و با توجه به نظریه آقای مهندس عبداله جعفری که پیشنهاد نموده اند مبلغ تنخواه گردان یکصد میلیون ریال گردد بطوریکه مبلغ هفتاد میلیون ریال در اختیار آقای عسکری روابط عمومی و مبلغ سی میلیون ریال در اختیار آقای کمال بهدادمهر قرار گیرد در این مورد پس از بحث و گفتگو در مورد افزایش تنخواه گردان که مبلغ هشتاد میلیون ریال بوده مقرر گردید مبلغ یکصد میلیون ریال در اختیار آقای بهدادمهر قرار گیرد.

24-گزارش حراست کانون در خصوص حذف آرم  و نشان کانون که توسط یکی از همکاران محترم در محل مشاور املاک نصب شده بود و اخطار لازم به نامبرده قرائت شد.

25-تقاضای  یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه برای عضویت در کانون اصفهان با توجه به ماده 187 قانون سوم توسعه مصوب سال 1381 مطرح و مقرر شد به ایشان پاسخ داده شود اختیار این موضوع در قانون کانون کارشناسان رسمی به کانونها نشده است.                                                                                  

26- نامه شماره 924/97 مورخ 1397/09/24 از طرف ستاد برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای یازده گانه کانون در جلسه مطرح و پس از ملاحظه و مطالعه با توجه به اینکه بحمداله انتخابات با کیفیت بسیارخوب با همکاری کلیه اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان کانون و حضور کارشناسان در جلسات مجامع انتخابات هیأت رئیسه ها برگزار شد مقرر گردید برطبق صورتجلسات تنظیمی از طرف گروههای یازده گانه احکام نامبردگان صادر گردد تا ترتیب برگزاری جلسات و انتخابات داخلی آنها انجام پذیرد و در مورد برگزاری جلسات ماهیانه آنها برنامه ریزی شود که در اول هر ماه جلسات مرتب برقرار گردد.

27- در مورد برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای یازده گانه کانون آقای مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی رئیس کانون توضیحات کاملی دادند و پس از ملاحظه کلیه صورتجلسات و اسامی منتخبین و با بررسی کامل حتی در مورد اعتراضات چند نفری نسبت به انتخابات هیأت رئیسه گروه 6 در نتیجه چون تأثیری در انتخابات نداشته اند مقرر گردید که با تأئید هیأت مدیره ابلاغ کلیه افراد نامبرده در صورتجلسات که به امضاء نمایندگان هیأت مدیره رسیده است توسط ریاست کانون صادر گردد تا هرچه زودتر جلسات هیأت رئیسه ها تشکیل گردد و انتخابات داخلی آنها با حضور نماینده هیأت مدیره انجام  ومسئولیتهای مربوطه مشخص گردد و در این مورد مقرر گردید ابلاغهای گروههای مختلف در اختیار نمایندگان هیأت مدیره قرار گیرد تا ضمن ابلاغ به نامبردگان انتخابات داخلی آنها را با هماهنگی انجام و نتیجه را به هیأت مدیره ارائه فرمایند ضمناً مقرر گردید جلسه ای با کلیه منتخبین برگزار گردد که توافق نمودند در روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 رأس ساعت 18در محل سالن زیرزمین کانون برگزار گردد و با اعضاء هیأت مدیره و بازرسان مذاکرات لازم انجام پذیرد.

28- در مورد تهیه پیش نویس بودجه سال 1398 مقرر گردید آقای مهندس عبداله جعفری به اتفاق خانم جمالی پور برطبق سنوات قبل اقدامات تنظیم آن را بنمایند تا هرچه زودتر قبل آخر سال 1397 بودجه مورد تأئید قرار گیرد.

29-مقرر گردید در مورد وظائف هیأت رئیسه ها جزئیاتی تهیه گردد که به محوریت آقای مهندس عبداله جعفری اقدام و هرگونه نظریه ای اعضاء هیأت مدیره و بازرسان داشتند به اطلاع ایشان برسانند .

30- در مورد موضوع مشاوره مقرر گردید کارگروهی متشکل از آقایان تیمسار شکراله خوروش ، مهندس حسن صلواتی و مهندس عبداله جعفری و جناب سرهنگ نکیسا با محوریت آقای تیمسار شکراله خوروش نسبت به تهیه شرح وظائف و چگونگی ارائه مشاوره و برنامه ریزی جهت حضور مشاورین در کانون ظرف مدت حداکثر 15 روز که در جلسه آینده مطرح و نتیجه را اعلام فرمایند .

31- در مورد اصلاح اساسنامه فعلاً مقرر گردید آقای سرهنگ فریدون نکیسا  در مورد بند مربوط به امضاء اوراق تعهدآور و صدور چکها و غیره با ثبت شرکتها صحبت و پس از مذاکرات لازم هرگونه تصمیمی در این مورد اتخاذ گردد تا مدت یک هفته اقدام فرمایند.