• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟نامه رئیس محترم کانون در خصوص تذکر به ارباب رجوع جهت استرداد فیش های واریزی از دفتر دادگاه و مراجعه به حسابداری کانون در مواردی که تداوم خدمات کارشناسی منتفی و یا کارشناس محترم از انجام خدمات کارشناسی انصراف میدهد